Pravidla Přehled úrovní Přihlásit se
Anonymní Keporkak

Zde se můžete podívat, jak vypadala kvalifikační úloha z logiky N-trophy9.

Jdi rovnou řešit

Novinky

27. února 2019 20:14

Autorské řešení úlohy je k dispozici zde, hodnocení budou zveřejněna v řádu hodin.

24. února 2019 20:00

Kvalifikace skončila. Úlohy již není možné odevzdávat ani vyhodnocovat.

18. února 2019 19:18

Pokud potřebujete odstranit nemocnici, použijte Ctrl + klik na nemocnici :).

10. února 2019 19:38

Ve vyhodnocování úrovní 8 a 10 byla chyba, která je nyní opravena. Chyba způsobovala špatné výsledky vzdálenostní funkce. Proto bylo všem týmům, které tuto úroveň již odevzdaly, umožněno odevzdat znovu. Navíc byl změněn výraz vyhodnocovací funkce těchto úrovní, aby odpovídal slovnímu popisu (průměr má nově váženého dělitele).

Omlouváme se za způsobené komplikace.

8. února 2019 16:00

Kvalifikace N-trophy9 začala, přejeme hodně štěstí!

Pravidla hry

Pro každou složku IZS je kromě kvality výkonu práce důležitým hlediskem i včasný přístup k místu incidentu. Toho je kromě práce operátorů dosahováno i dostatečně hustou sítí základen jednotlivých složek IZS.

Milý týme, v rámci kvalifikační úlohy z logiky máte za úkol rozmístit nemocnice tak, abyste jimi co nejlépe pokryli incidenty probíhající ve vaší zemi. Úloha se skládá z 10 úrovní. Po odevzdání řešení úrovně se vám otevře úroveň další. Vaším cílem je být v každé úrovni co nejlepší.

V každé úrovní můžete umístit na mapu předem daný počet nemocnic a to buď klikáním do interaktivní mapy, nebo nahráním textového souboru se souřadnicemi nemocnic, jehož formát je popsán na webu. Taktéž si můžete stáhnout souřadnice incidentů formou souboru (stahovaný soubor je formátu csv s čárkami použitými jako oddělovači; soubor je v kódování UTF-8, lze otevřít např. v Libre Office Calc či Microsoft Excel).

Vaším cílem je dosáhnout v každé úrovni co nejmenší hodnoty vzdálenostní funkce. Na začátku úrovně je vždy popsáno, jak vzdálenostní funkce vypadá. Pro výpočet vzdálenostní funkce je relevantní pozice nemocnic s přesností na 2 desetinná místa. Vzdálenostní funkcí může být například průměr vzdáleností každého incidentu od nejbližší nemocnice.

Výsledek dané úrovně je možné odevzdat nejvýše jednou. U některých úrovní je možné nechat si několikrát webem vyhodnotit hodnotu vzdálenostní funkce na základě vámi zadané polohy nemocnic. K předcházejícím úrovním je možné se po odevzdání vracet, ale již ne znovu odevzdávat.

Hrajte fair play, nekraďte loginy jiných týmů a neničte nám web :). Pokud narazíte na nestandardní chování, ihned jej nahlaste na logika@ntrophy.cz. Všechny použité zdroje citujte.

Další pravidla mohou být různá pro různé úrovně. Budou vždy popsaná na stránce příslušné úrovně.

Bodování

  1. Až 50 bodů můžete získat za dostatečně malé hodnoty vzdálenostní funkce na jednotlivých úrovních.
  2. Až 50 bodů můžete získat za textový popis řešení jednotlivých úrovní.
Úroveň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Orientační počet bodů 3 3 5 6 3 4 5 6 7 8

Co a jak odevzdávat

Vaše výkony na jednotlivých úrovních vyhodnotíme automaticky, ty není třeba odevzdávat. Nezapomeňte však odevzdat pdf soubor, do kterého nám ke každé úrovni napište, jak jste k jejímu řešení přistoupili a jaké techniky jste použili. U každé úrovně zdůvodněte, proč si myslíte, že je vaše řešení optimální.

Pdf soubor odevzdávejte do odevzdávárny.